სიახლეები

ქცევითი ინსაითები და საჯარო პოლიტიკა - ტრენინგი საჯარო მოხელეებისთვის

როგორ გავაუმჯობესოთ როგორ გავზარდოთ სახელმწიფო პოლიტიკის ეფექტურობა და გავაუმჯობესოთ სახელმწიფო სერვისები ქცევის მეცნიერების გამოყენებით? BISC Partners-ის გაეროს სწრაფი განვითარების ლაბორატორიასთან (UNDP Accelerator Lab) თანამშრომლობით განხორციელებული ტრენინგების სერია საჯარო მოხელეებისთვის

BISC Partners–მა სურსათის უვნებლობის შესახებ მომზადებული ევროკავშირის მხარდაჭერილი კვლევა გამოაქვეყნა

მომხმარებელთა სურსათის უვნებლობასთან დაკავშირებული ქცევის მამოძრავებელი ფაქტორები

CSRDG-მ BISC Partners-ის მიერ სურსათის უვნებლობის შესახებ მომზადებული ევროკავშირის მხარდაჭერილი კვლევა წარადგინა

როგორ გავზარდოთ მომხმარებლის ჩართულობა სურსათის უვნებლობის სტანდარტებისა გაუმჯობესებაში ქცევითი ინსაიტების გამოყენებით?

ლგბტქ+ პაციენტთან კომუნიკაცია: ტრენინგ-მოდული და სახელმძღვანელო ექიმებისთვის

27 თებერვალს შედგა იმ პროექტის შედეგების პრეზენტაცია, რომელიც ქცევის მეცნიერების მიდგომების გამოყენებით გენდერულად ინკლუზიურ სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდასა და ცნობიერების ამაღლებას ეხებოდა.

ლგბტქ+ პაციენტთან კომუნიკაცია: გენდერულად ინკლუზიური სამედიცინო სერვისების დანერგვა ქცევითი ინსაიტების გამოყენებით

BISC Partners-მა ექიმებისთვის გენდერულად ინკლუზიური სამედიცინო სერვისების ტრენინგი ჩაატარა.