BLOG

Რა კავშირია საფეხბურთო ჩემპიონატებსა და ოჯახურ ძალადობას შორის?

დიდ ბრიტანეთში ჩატარებული კვლევის თანახმად, ოჯახში ძალადობის შემთხვევები მნიშვნელოვანი საფეხბურთო მოვლენების დროს პიკს აღწევს.

კომუნიკაცია პანდემიის დროს: ვუთხრათ უარი კორპორაციულ ეგოიზმს

როდესაც ჩვენი მომხმარებლების 95% თვითიზოლაციაში ან კარანტინშია, ჩვენს მომხმარებლებს ახლა ყველაზე ნაკლებად აინტერესებთ კონტენტი, რომელიც “თვითორიენტირებულია”- ანუ ორიენტირებულია მხოლოდ ორგანიზაციის ან ბრენდის საკუთარ ინტერესებზე.