პუბლიკაციები

საქართველოში არსებული რძისა და თაფლის მწარმოებელი ფერმერების მიერ წარმოების გაუმჯობესებული სტანდარტების დანერგვის ქცევის მამოძრავებელი ფაქტორები

GEOGAP-ის დანერგვა თაფლისა და რძის წარმოებაში - რა არის ქართველი ფერმერების ქცევის მამოძრავებელი ფაქტორები?

მომხმარებელთა სურსათის უვნებლობასთან დაკავშირებული ქცევის მამოძრავებელი ფაქტორები

როგორ გავზარდოთ მომხმარებლის ჩართულობა სურსათის უვნებლობის სტანდარტებისა გაუმჯობესებაში ქცევითი ინსაიტების გამოყენებით?

გენდერულად ინკლუზიურ ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა ქცევითი მეცნიერების მიდგომების გამოყენებით

კვლევის მიზანია აღმოაჩინოს ბარიერები ჯანდაცვის სპეციალისტებსა და ლგბტქი+ საზოგადოებას შორის

Როგორ გავზარდოთ Პლასტმასის ნარჩენების შეგროვება საქართველოს ქალაქებში ქცევითი ინსაიტების გამოყენებით

ქცევითი ექსპერიმენტის (RCT) შედეგები თბილისსა და ბათუმში და რეკომენდაციები მასშტაბების გაზრდისთვის

კერძო და არასამთავრობო სექტორებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა ქცევითი ინსაიტების გამოყენებით

ქცევითი ბარიერებისა და გამოწვევების გამოვლენა, რომლებიც ხელს უშლის/უწყობს თანამშრომლობას

Მშობლების დედაენა

ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემცირება ქცევის ცვლილებების საკომუნიკაციო კამპანიის გზით