ქცევის მეცნიერება სოციალური ცვლილებებისთვის

ვინ ვართ ჩვენ

ჩვენ ვართ სპეციალისტების ინტერდისციპლინური გუნდი, რომელსაც გვჯერა, რომ სამეცნიერო ცოდნასა და ემპირიულ მონაცემებზე დაფუძნებულ გადაწყვეტილებებს სასიკეთო სოციალური ცვლილებების მოტანა შეუძლია. როგორც სოციალურ ცვლილებებზე ორიენტირებული გუნდი, ჩვენ ვთანამშრომლობთ სამთავრობო უწყებებთან, საერთაშორისო და არაკომერციულ ორგანიზაციებთან და სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანიებთან მათ წინაშე არსებული პრობლემების გადაჭრის მიზნით. ქცევითი მეცნიერების გამოყენებით ჩვენ დაგეხმარებით, აქციოთ თქვენი პროგრამები, პროექტები და ბიზნეს პროცესები უფრო ეფექტიანი და ადამიანზე ორიენტირებული. 

-

ფონდების მოძიება ქცევითი ინსაიტების გამოყენებით

ტრენინგი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის

სიახლეები

BISC Partners–მა სურსათის უვნებლობის შესახებ მომზადებული ევროკავშირის მხარდაჭერილი კვლევა გამოაქვეყნა

მომხმარებელთა სურსათის უვნებლობასთან დაკავშირებული ქცევის მამოძრავებელი ფაქტორები