ქცევის მეცნიერება სოციალური ცვლილებებისთვის

ვინ ვართ ჩვენ

ჩვენ ვართ სპეციალისტების ინტერდისციპლინური გუნდი, რომელსაც გვჯერა, რომ სამეცნიერო ცოდნასა და ემპირიულ მონაცემებზე დაფუძნებულ გადაწყვეტილებებს სასიკეთო სოციალური ცვლილებების მოტანა შეუძლია. როგორც სოციალურ ცვლილებებზე ორიენტირებული გუნდი, ჩვენ ვთანამშრომლობთ სამთავრობო უწყებებთან, საერთაშორისო და არაკომერციულ ორგანიზაციებთან და სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანიებთან მათ წინაშე არსებული პრობლემების გადაჭრის მიზნით. ქცევითი მეცნიერების გამოყენებით ჩვენ დაგეხმარებით, აქციოთ თქვენი პროგრამები, პროექტები და ბიზნეს პროცესები უფრო ეფექტიანი და ადამიანზე ორიენტირებული. 

-

ფონდების მოძიება ქცევითი ინსაიტების გამოყენებით

ტრენინგი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის

სიახლეები

ქცევითი ინსაითები და საჯარო პოლიტიკა - ტრენინგი საჯარო მოხელეებისთვის

როგორ გავაუმჯობესოთ როგორ გავზარდოთ სახელმწიფო პოლიტიკის ეფექტურობა და გავაუმჯობესოთ სახელმწიფო სერვისები ქცევის მეცნიერების გამოყენებით? BISC Partners-ის გაეროს სწრაფი განვითარების ლაბორატორიასთან (UNDP Accelerator Lab) თანამშრომლობით განხორციელებული ტრენინგების სერია საჯარო მოხელეებისთვის