პროექტები და პარტნიორები

გენდერულად ინკლუზიურ სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა და ცნობიერების ამაღლების კამპანია ქცევის მეცნიერების მიდგომების გამოყენებით 

BISC Partners-ისა და Demlab-ის მიერ IWPR-ის მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტი გენდერულად ინკლუზიურ სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და ცნობიერების ამაღლებისთვის

კერძო და არასამთავრობო სექტორებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა ქცევითი ინსაიტების გამოყენებით

BISC Partners-მა გაეროს გლობალ კომპაქტთან თანამშრომლობა დაიწყო.

ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემცირება ქცევის ცვლილებების საკომუნიკაციო კამპანიის გზით

გაეროს ბავშვთა ფონდთან (UNICEF) თანამშრომლობით ვახორციელებთ პროექტს, რომელიც პოზიტიური მშობლობის/აღზრის მეთოდების წახალისებას ისახავს მიზნად.

საქართველოს ქალაქებში ნარჩენების დახარისხების პრაქტიკის შეცვლა

გაეროს განვითარების პროგრამასთან (UNDP) თანამშრომლობით განხორციელებული პროექტი მოსახლეობაში ნარჩენების დახარისხების ჩვევის სტიმულირების მიზნით