ჩვენი გუნდი

გუნდის შესახებ

BISC Partners სხვადასხვა დარგის გამოცდილ სპეციალისტებს აერთიანებს. ჩვენი ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების გუნდი დაგეხმარებათ, ქცევითი ფაქტორების და ემპირიული მონაცემების გათვალისწინებით შეიმუშაოთ და განახორციელოთ ისეთი პროექტები და პროგრამები, რომლებიც მაქსიმალურად სასიკეთო შედეგს მოიტანს. იხილეთ ქვემოთ BISC Partners-ის მიმართულებები და მათი ხელმძღვანელები. 

მიმართულების ხელმძღვანელები

თინათინ სტამბოლიშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი და ინტეგრირებული კომუნიკაციების მიმართულების ხელმძღვანელი

თინათინ სტამბოლიშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი და ინტეგრირებული კომუნიკაციების მიმართულების ხელმძღვანელი
იხ. რეზიუმე

ქეთევან გომელაური

გამგეობის თავმჯდომარე და ქცევითი მეცნიერების მიმართულების ხელმძღვანელი

ქეთევან გომელაური

გამგეობის თავმჯდომარე და ქცევითი მეცნიერების მიმართულების ხელმძღვანელი
იხ. რეზიუმე

გიორგი ჭეხანი

Founder / Law & Public Policy Lead

გიორგი ჭეხანი

Founder / Law & Public Policy Lead
იხ. რეზიუმე

მაია მესტვირიშვილი

სოციალური ფსიქოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი

მაია მესტვირიშვილი

სოციალური ფსიქოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი
იხ. რეზიუმე

რატი შუბლაძე

კვლევისა და მონაცემთა ანალიზის მიმართულების ხელმძღვანელი

რატი შუბლაძე

კვლევისა და მონაცემთა ანალიზის მიმართულების ხელმძღვანელი
იხ. რეზიუმე

ნათია გოგია

შემოქმედებითი გადაწყვეტების მიმართულების ხელმძღვანელი

ნათია გოგია

შემოქმედებითი გადაწყვეტების მიმართულების ხელმძღვანელი
იხ. რეზიუმე

დავით შავგულიძე

ციფრული და ტექნოლოგიური გადაწყვეტების მიმართულების ხელმძღვანელი

დავით შავგულიძე

ციფრული და ტექნოლოგიური გადაწყვეტების მიმართულების ხელმძღვანელი
იხ. რეზიუმე

ნინო ხაჭაპურიძე

ორგანიზაციული ქცევის მიმართულების ხელმძღვანელი

ნინო ხაჭაპურიძე

ორგანიზაციული ქცევის მიმართულების ხელმძღვანელი
იხ. რეზიუმე

ირაკლი მატკავა

მომხმარებლის გამოცდილების მიმართულების ხელმძღვანელი

ირაკლი მატკავა

მომხმარებლის გამოცდილების მიმართულების ხელმძღვანელი
იხ. რეზიუმე