პოდკასტი

BISC Podcast #002 – Plastic Waste – UNDP

გაიგე მეტი იმ ქცევითი ინტერვენციების შესახებ, რომლის მიზანი იყო პლასტმასის ნარჩენების გადახარისხების წახალისება თბილისისა და ბათუმის მაცხოვრებლებში.

BISC Podcast #001 – Basics of Behavior Science – Natalia Voutova

გაიგე მეტი ქცევის მეცნიერების საფუძვლების შესახებ, ანუ როგორ იღებენ გადაწყვეტილებას ადამიანები და რა ფსიქოლოგიური და სოციალური ფაქტორები უდევს ამ პროცესს საფუძვლად.